Invasiva främmande arter

Vad är en invasiv främmande art?

En invasiv främmande art är en art som introducerats till nya miljöer och som sprider sig snabbt. Mänskliga aktiviteter som trädgårdsodling, jordbruk och transporter är de främsta orsakerna till introduktionen av invasiva arter. Invasiva arter utgör ett stort problem för både miljön och samhället, då de ofta sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemska arter.

Fastighetsägarens ansvar
Som fastighetsägare har man ett stort ansvar när det gäller bekämpning och hanteringen av invasiva främmande arter.

Exempel på invasiva arter som förekommer i dalslandskommunerna:

Bekämpning
Varje art kräver olika typer av bekämpning och felaktig bekämpning och oförsiktig hantering av avfall kan i värsta fall leda till ökad spridning. Det är därför viktigt att du som har en invasiv art i din trädgård tar reda på hur denna bäst bekämpas. Naturvårdsverket har tagit fram en metodkatalog för bekämpning. I vissa fall behöver du också iaktta försiktighet, då växterna kan ha giftiga delar. När du har plockat bort växterna, så måste de läggas i plastpåsar som ska vara tätt knutna. Lägg aldrig invasiva arter löst i en släpkärra! Kör lasten till en återvinningscentral och släng påsarna i brännbart. Prata med personalen om du är osäker på var du ska slänga arterna.

EU:s förordning om invasiva arter

Riksdagens lagstiftning om invasiva arter

Vad kan jag göra?
Utöver att bekämpa invasiva arter i din egen trädgård kan du också hjälpa till i arbetet genom att rapportera observationer av arter. Rapportera artfynd här

Sidan uppdaterades 2024-06-18