Innovationsresa

Dalslands miljö- och energiförbund arbetar med hållbar markanvändning som ett av sina fokusområden i verksamhetsplanen. En arena har skapats av olika aktörer som kan bidra till hållbar markanvändning i Dalsland och en positiv landsbygdsutveckling i vårt landskap. Denna arena går under namnet Dalslands katalysatorgrupp och består av deltagare från olika myndigheter, organisationer och företagare. Under projekttiden för HNV-Link togs ett viktigt steg mot hållbar markanvändning i Dalsland. Ett 50-tal aktörer tog fram en vision för HNV-marker, det vill säga marker med höga naturvärden knutna till lantbruksverksamhet. Under denna process gjorde också en så kallad gap-analys. En analys av vilka problem som måste få en lösning för att visionen ska kunna uppfyllas. I gap-analysen fann man bland annat att sociala och institutionella innovationer krävs för att vi ska nå målet om hållbar markanvändning. Sådana innovationer rör till exempel arbetssätt hos och mellan myndigheter och markägare och hur vi blir så effektiva som möjligt i vår samverkan för att nå övergripande mål i samhället. För att se exempel på sådana innovationer sökte Dalslands katalysatorgrupp medel av LEADER - Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal för att kunna åka på en innovationsresa. Man blev beviljad medel för detta ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Resan gick till the Burren på Irlands västkust i oktober 2018. I detta landsbygdsområde har man lyckats tackla flera av de problem som identifierats vid framtagandet av HNV-visionen i Dalsland. I nedanstående dokument kan du läsa om resan och kommentarer från deltagarna.
Reserapport
Reflektioner crossvisit

Schematisk bild över visionen
Sidan uppdaterades 2023-03-15
Flagga EU
Logotyp Leader