Hållbart byggande

Det bästa ur hållbarhetssynpunkt är att återanvända eller återvinna material. Det är också viktigt att bygga med kvalitet, använda robusta material och byggmetoder som ger fukttåliga hus som håller över tiden.  

När man väljer byggmaterial är rent trä eller sammansatta träprodukter utan lim eller kemiska tillsatser bäst ur en miljöaspektExempelvis råspont är bättre än t.ex. spånplattor och MDF-skivor som innehåller lim. Även plywood innehåller lim men betydligt mindre lim än spånplattor. För isolering är det bättre att använda t.ex. träullsisolering istället för mineralull som kräver mycket energi vid framställningen.  

FSC – märkning (Forest Stewardship Council) på träprodukterna är ett kvitto på att råvaran kommer från ett miljöanpassat skogsbruk.   

BASTA-registret är ett verktyg för att kontrollera om byggmaterialet har ett godkänt kemiskt innehåll dvs de ingående eventuella kemikalierna i produkten är inte miljö- eller hälsoskadliga. Det finns över 160 000 miljövärderade produkter i BASTA-registret.

Sidan uppdaterades 2023-05-11