Projekt Örekilsälven

Bäck i en skog
Foto: Lars Johansson

Vill du vara med och utveckla mark, vatten och miljö runt Örekilsälven?

Just nu pågår ett flerårigt Lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA), med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Projektområdet är övre delen av Örekilsälven. Projektet leds av Dals-Eds kommun och Dalslands miljö- och energikontor.

Projektet vill öka kunskaperna om hur vattnet i Örekilsälven och dess tillrinnande bäckar kan bli bättre för människor, öring, lax, flodkräftor och andra djur och växter. Projektet erbjuder också rådgivning om hur jord- och skogsbrukets markanvändning kan utvecklas för bättre lönsamhet, ökade naturvärden och bättre vattenkvalitet och vattenhushållning.

Som markägare och brukare kan du få kostnadsfri rådgivning om mark- och vattenanvändningsfrågor. Rådgivningen kan resultera i en Naturbruksplan för din fastighet. Du kan även få hjälp med att söka stöd, om så behövs, för att genomföra fysiska åtgärder.

I projektet finns följande personer som sakkunniga och rådgivare. Om du är intresserad så kan du kontakta dessa för information och rådgivningsbesök:

Lars Thorsson, lars@milva.se , 0703-741001. Lars är kunnig på frågor om vattenkvalitet, fisk och fiske.

Lars Johansson, lars.johansson@lansstyrelsen.se , 010-2245361. Lars arbetar på Länsstyrelsens landsbygdsenhet och är kunnig på frågor om jordbruksmark, naturvård och miljö.

Bengt Skalstad, bengt.skalstad@skogsstyrelsen.se, 0522-645704 och Samuel Sjöberg samuel.sjoberg@skogsstyrelsen.se, 0522-645716 Bengt och Samuel arbetar på Skogsstyrelsens distrikt Skaraborg-Fyrbodal och är kunniga på frågor om skogsbruk, naturvård och miljö.

Här hittar du en kort informationsfilm om projektet

Fors
Foto: Lars Thorsson
Sidan uppdaterades 2023-03-15