Agenda 2030 - Globala målen Glokala Sverige Hållbarhetskompass Dalsland

Hållbarhetskompass Dalsland

Hållbarhetskompass Dalsland togs fram, på uppdrag av direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund, för att skapa en gemensam inriktning på det miljö- och energistrategiska arbetet. Hållbarhetskompassen tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Processen startade 2019 med ett utbildningstillfälle för respektive kommuns KS-församling kring miljöstrategiska frågor och hur de globala hållbarhetsmålen kan sättas in i en kommunal kontext. Vidare ordnades en workshop där alla fyra kommunerna deltog med KS-representanter och tjänstepersoner. Förutom att gå igenom nuläget i Dalsland, med fokus på miljö- och energiområdet, processades gemensamt fram vilka resurser kommunerna har för att möta utmaningarna inom hållbarhetsarbetet. Magnus Ljung, statskonsulent vid SLU, var workshopledare och extern processledare för arbetet.

Arbetet sammanfattades i dokumentet Hållbarhetskompass Dalsland och syftar till att både vara stödjande och styrande för kommunernas fortsatta hållbarhetsarbete. Förhoppningen är att lyfta hållbarhetsfrågor till en hög och gemensam nivå. Det framtagna dokumentet ska vara vägledande avseende inriktning och prioritering för det miljö, energi- och klimatstrategiska arbetet. Det är upp till varje kommun att använda Hållbarhetskompass Dalsland och bygga in visionerna i respektive kommuns styrdokument.

Hållbarhetskompass med miljömålen
Sidan uppdaterades 2023-06-22