Giftfri förskola

Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet var att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna. Barn är särskilt känsliga mot farliga kemiska ämnen eftersom deras kroppar är under utveckling och barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna.  

Dalslands miljö- och energiförbund har arbetat med material från Operation giftfri förskola under flera år. Personal på förskolorna i Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda och Dals-Eds kommun har utbildats och de flesta förskolor har inventerats i syfte att uppmärksamma vilka steg som ska tas för att nå en giftfri förskola.   

Kemikalieinspektionen har i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent tagit fram ett pedagogiskt material om kemikalier för förskolor och skolor.

 

Barn leker med plastleksaker
Sidan uppdaterades 2023-05-11