Kemikaliesmart konsument

Vad kan du göra?

Du omges dagligen av tiotusentals olika kemiska produkter och ämnen i allt ifrån läkemedel, kläder och elektronik. En del kemikalier är ofarliga men andra kan framkalla allergi eller andra reaktioner. Det är bra för både människor och miljö att försöka minska på den totala mängden kemiska ämnen. Här är några tips för en kemikaliesmart vardag:  

Köp miljömärkta produkter! Det finns olika miljömärkningar som ställer olika höga krav men generellt innebär en miljömärkning att varan är fri från vissa kemikalier.  

Tvätta nya textilier!  Tvätta nya textilier innan användning för att avlägsna kemikalier som är kvar från tillverkningen. Köp gärna begagnad textil så sparar du både på miljön och undviker överskottskemikalier.  

Välj leksaker till barn som är avsedda som leksaker! Där inte lämpligt att ge barn leksaker som inte är tillverkade för barn t.ex. mobiltelefoner och oäkta metallsmycken. Välj CE-märkta leksaker. Märket betyder att den uppfyller EU:s lagkrav. Rensa bort gamla, mjuka plastleksaker som är klibbiga.  

Städa utan kemikalier!  Undvik städkemikalier. Med ljummet vatten och miljömärkt såpa kommer man långt.  

Undvik kläder som är behandlade mot dålig lukt! Kläder som är märkta med orden ”antibakteriellt”, "anti-odour" eller liknande är bra att undvika. De antibakteriella ämnena kommer ut i miljön när kläderna tvättas.  

Ventilera rummen! God ventilation minskar mängden kemiska ämnen i inomhusluften.  

Lämna farligt avfall till miljöcentralen! I våra hem finns det ofta en hel del farligt avfall som inte ska slängas i de vanliga soporna utan lämnas på en miljöstation. Exempel på farligt avfall är t.ex.  städkemikalier, nagellack, lösningsmedel, målarfärg, lampor, elektriska produkter, batterier m.m.

Sidan uppdaterades 2023-05-11