Kommunjägare och skyddsjakt

Publicerat 25 maj 2022

Vid skyddsjakt i tätbebyggt område - kontakta en kommunjägare. För att få nummer och namn till aktuell skytt för din kommun kan du kontakta Dalslands miljö- och energikontor. Skyttarna ska känna till vilka bestämmelser som gäller vid skyddsjakt. Du får själv stå för eventuella kostnader för att anlita kommunskytten.

Vid skyddsjakt utanför tätbebyggt område – kontakta jakträttsinnehavaren. I vissa fall går det att bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till skyddsjakt. Skyddsjakt | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Övriga påkörda/skadade vilda djur - Vid påkörda/skadade vilda djur, kontakta polisen, telefon 112.
Vid döda djur utmed väg, kontakta väghållaren. Vid döda djur på tomt, kontakta markägaren.