Fakturering

1 april 2019 träder den nya lagen lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling i kraft. Det innebär att elektronisk fakturering kommer bli obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar direktupphandling och köp som görs över disk.     

Elektroniska fakturor innebär även effektivitet, säkerhet och hållbarhet för miljön. Det innebär även minskade portokostnader, snabbare och säkrare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Vi har bytt VAN-operatör till InExchange och har ny elektronisk fakturaadress.
Vi önskar ta emot elektroniska fakturor till:
PEPPOL-adress = 0007:2220000877
Adress direkt via VAN operatör: 2220000877
GLN-nummer = 7362220000875

Från den 1 april 2019 kommer kommuner i sina upphandlingar ställa krav på elektronisk faktura.

I undantagsfall  tar vi även emot fakturor som PDF-fil via mail till ekonomi@dalsland.se.

Faktura till Dalslands miljö- och energikontor/nämnd ska vara märkt med referenskod: (KF+6 siffror) i fältet ”er referens” på förstasidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: KF123411.

Varje beställare från Dalslands miljö- och energikontor/nämnd bör ange en referenskod till dig. Om detta missas, ber vi dig fråga efter det innan fakturering.

Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

För Er som inte har möjlighet att använda elektronisk faktura kan faktura skickas till vår postadress i Mellerud.

Faktureringsadress:
Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30  Mellerud

Övrig post som inte är fakturor skickas till kansli@dalsland.se eller:
Dalslands miljö- och energiförbund
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Hit kan även de leverantörer som omfattas av undantag från lagkravet eller har övriga frågor gällande fakturering vända sig.
För frågor går det även bra att ringa:

Siv Björkman 0530-180 32

Sidan uppdaterades 2023-09-13