Glokala Sverige

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering från Sida. Målsättningen har varit att engagera och sprida kunskap om Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet har sedan starten varit en samverkan mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Under projektets andra treårsperiod 2021-2023 anslöt Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som projektpartner.

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige i förtid pga. regeringens nedskärningar i biståndsbudgeten. Projektets hemsida kommer att finnas kvar med material öppet för alla som vill ta del av det under 2023.

Samtliga 21 regioner samt 189 kommuner har deltagit i samverkansprojektet. Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommun har deltagit i Glokala Sverige sedan år 2020.

Projektdeltagarna att fått tagit del av utbildningsinsatser, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Konferensen Mötesplats Agenda 2030 har genomförts årligen och har bidragit till ett gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning har varit en viktig del av projektet.

Sidan uppdaterades 2023-06-12