Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön


Med stöd av 9 kap. §§ 7-8 och §§ 10-13 miljöbalken (SFS 1998:808) samt §§ 13, 17, 37 och 39-40 och 42 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) meddelade direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund, följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2020-06-24. 
Ansvarig nämnd för tillsyn av dessa lokala föreskrifter är Dalslands miljö- och energinämnd.

Med kommunerna menas:
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Föreskrifterna är antagna av DMEF direktion 2014-05-12, § 49
Reviderad Dalslands miljö- och energinämnd 2019-05-03, § 31
Förslag antaget DMEF Direktion 2019-06-14, § 18

Fastställda av
Kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 2019-10-07, § 116
Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun 2019-09-18, § 69
Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 2019-09-11, § 97
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun 2020-06-24, § 84

Föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten:
Bengtsfors kommun - Miljökontoret
Dals-Eds kommun - Miljökontoret
Färgelanda kommun - Medborgarkontoret
Melleruds kommun - Medborgarkontoret

Sidan uppdaterades 2023-05-11
Information