Avslutade projekt

Här kan du läsa om resultaten från projekt som Dalslands miljö- och energikontor har medverkat i.

Avslutade projekt

HNV-Link
Projektet HNV-Link är ett Europeiskt nätverks- och forskningsprojekt för innovation under EU-kommissionens program Horizon 2020. Projektnamnet HNV-Link står för High Nature Value farming: Learning, Innovation and Knowledge. Nätverket HNV-Link har arbetat för att utveckla och sprida nya idéer som stärker HNV-lantbruk, det vill säga lantbruk med höga naturvården. Läs mer här

Samskapande Grön Omställning
Under tre år har Dalslands miljö- och energiförbund (2016–18) tillsammans med fem partners från Danmark och Sverige utvecklat och testat en metod för samskapande grön omställning. Projektets resultat är metoden läs mer om den på projektets hemsida här

Tur & Retur - Hållbara resor mellan stad & land
I pilotprojektet ”Tur & retur – hållbara resor mellan land och stad” arbetar Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen med finansiering från Energimyndigheten för att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder. Läs mer här

Fossilfri gränsregion 2030
Samtliga 39 kommuner i Fyrbodal, Östfold och Follo har åtagit sig att bli fossilfria avseende transporter senast år 2030. Projektet Fossilfri gränsregion 2030 kommer tillsammans med kommuner och näringsliv arbeta för att accelerera och slutföra omställningen. Läs mer här

 

 

Sidan uppdaterades 2024-04-09