Miljöledning Miljörevision Miljörutiner

Miljörevision

Revisioner genomförs med verksamhetsansvariga ungefär vart 3:e år. Miljöstrategerna genomför miljörevisionen och skriver en verksamhetsuppföljningsrapport. Rapporten innehåller resultat och rekommendationer.  

Den senaste miljörevisionen i Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda genomfördes under år 2019 och i Mellerud år 2022. Socialförvaltningen valdes ut för granskning vid den senaste miljörevisionen.

Verksamhetsuppföljningsrapporterna finns här:
2019 Verksamhetsuppföljning Bengtsfors
2019 Verksamhetsuppföljning Dals-Ed
2019 Verksamhetsuppföljning Färgelanda
2022 Verksamhetsuppföljning Mellerud

 

Sidan uppdaterades 2023-04-26