Livsmedel

Matförgiftningar och klagomål

För att vi ska må bra är det viktigt att maten håller den kvalitet den ska i affären eller på restaurangen. Det är vi livsmedelsinspektörer från Dalslands miljö- och energikontor som utför kontroller i samband med klagomål och misstänkta matförgiftningar i våra fyra kommuner (Bengtsfors/Ed/Färgelanda/Mellerud). Det är inte alltid lätt att hitta orsaken till problemen, men ju tidigare vi får kännedom om misstanken desto bättre. 

Enligt lagstiftningen är alla livsmedelsföretag skyldiga att se till att personalen har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och att företaget har rutiner som säkerställer att den mat som säljs är säker att äta. 

Anmälan om misstänkt matförgiftning 

Uttrycket matförgiftning brukar användas om sjukdom eller besvär som vi kan få när vi ätit mat som hanterats fel, så att bakterier eller virus har kunnat växa till. Matförgiftning är en möjlig orsak om du får symtom som illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Symptomen kan uppträda allt ifrån en halvtimme efter det att man åt till över en månad senare, beroende på vad som orsakat matförgiftningen.

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad efter att ha köpt livsmedel eller ätit på en servering ska du kontakta Dalslands miljö- och energikontor. 

Vi behöver veta följande saker när du gör en anmälan 

  • Var och när ägde måltiden rum (datum och tid)? 
  • Vad bestod måltiden av (inklusive dryck)? 
  • Hur många åt maten och hur många blev sjuka? 
  • När blev du sjuk? 
  • Vilka symptom har du eller har du haft? 
  • Vad har du ätit det senaste dygnet? 
  • Har du ätit särskilt känslig mat (till exempel ostron och rå köttfärs) den senaste veckan? 

När din anmälan har kommit in gör vi en bedömning av ärendet. Om det är sannolikt att en viss livsmedelsverksamhet orsakat sjukdomen görs en utredning, oftast genom inspektion och provtagning. Vid en misstänkt matförgiftning kontrolleras bland annat personalhygien, rengöring och hantering av livsmedel i verksamheten. 

Eventuella krav på ersättning för lidande och förlorad arbetsinkomst riktar du direkt mot det ansvariga företaget. 

Klagomål gällande allergenincident 

En stor andel av befolkningen har medicinska behov som kräver en tydlig och säker information om vad maten innehåller. Det gäller personer med celiaki, laktosintolerans, matallergi och andra medicinska behov av säker mat.
Kommunerna ska arbeta för att förebygga incidenter, och när det inte hjälper, fånga upp incidenter och felaktigheter.

Svenska Celiakiförbundet har skapat ett enkelt anmälningsformulär för den som fått felaktig information om maten, och därmed riskerat sin hälsa. Uppgifterna som lämnas i formuläret skickas till aktuell kommun.

Har du ätit ute och blivit serverad eller ätit och blivit sjuk är det viktigt att du anmäler detta, oavsett om du faktiskt åt av maten du blivit serverad eller ej.
Anmäl även då du ”bara” får fel information, eller ser att en produkt är felmärkt.

Tipsa livsmedelskontrollen om fusk 

Som konsumenter upptäcker vi ibland brister i livsmedelshanteringen på restauranger eller i butiker. Det kan vara brister i hygien, märkning av livsmedelsprodukter, eller bristande redlighet som t.ex. ompaketering av utgångna varor.  

Om du inte är nöjd med ett livsmedel du har köpt i butik ska du i första hand kontakta butiken eller tillverkaren. Om du vill lämna ett klagomål på en vara är det bra att vara så specifik som möjligt, till exempel varför du inte är nöjd, namnet på varan, tillverkare, datum och eventuellt löpnummer/batchnummer.  

Har du synpunkter på själva hanteringen av livsmedel i exempelvis en restaurang eller en butik, så ska du i första hand vända dig direkt till livsmedelföretagren. Om du inte får gehör för dina synpunkter kan du kontakta Dalslands miljö- och energikontor.


Om du vill göra en anmälan eller lämna ett tips anonymt är det viktigt att du lämnar tillräckligt med detaljerade uppgifter. Då kan vi göra en så bra utredning som möjligt.

Exempel på uppgifter som är bra för oss att veta är:

- vad är det du har sett och varför bedömer du att detta är fel
- när och var såg du det som anmälan/tipset gäller
- sker det vid vissa tider eller dagar
- sker det i vissa utrymmen, hur hittar vi dessa
- är det speciella personer på verksamheten som utför detta
- tror du att verksamheten fuskar medvetet om ja-vad får dig att tro det

Sidan uppdaterades 2023-06-05