HNV-Link

Projektet HNV-Link är ett Europeiskt nätverks- och forskningsprojekt för innovation under EU-kommissionens program Horizon 2020.

Projektnamnet HNV-Link står för High Nature Value farming: Learning, Innovation and Knowledge. Nätverket HNV-Link arbetar för att utveckla och sprida nya idéer som stärker HNV-lantbruk, det vill säga lantbruk med höga naturvården. Projektets fokus ligger på att hitta lösningar som leder till att de positiva miljöeffekterna från jordbruksföretag och samhällen ökar ytterligare. Lösningarna ska även bidra till en positiv påverkan på den sociala och ekonomiska situationen hos företagen och samhället. Projektet länkar samman tio områden i Europa som vart och ett har högt inslag av lantbruk med höga naturvärden och där det finns idéer kring hur denna typ av lantbruk kan stärkas ekonomisk, ekologiskt och socialt och i sin tur bidra till att stärka landsbygdsutvecklingen.

 

Dalsland i Europa

Dalsland är en av 10 st så kallade learning areas i projektet HNV-link. Detta innebär att extra fokus från olika aktörer under projektperioden läggs på att hitta lösningar och samarbetsformer för hur vi kan stärka vårt lokala lantbruk med höga naturvärden.

50st aktörer i Dalsland, med möjlighet att påverka landskapet för en hållbar utveckling, har varit med och tagit fram en ”Baseline assessment" (länk till HNV-dokumentet). I rapporten beskrivs landskapet Dalsland, dess historia, nutid och dåtid. Här finns också en vision om hur dessa 50-talet aktörer vill att Dalsland ska fungera utifrån ett landskap med höga naturvärden i framtiden.

Se vår presentation om den deltagardrivna processen i HNV-Link här

Mer information om projektet hittar du på denna länk


Sidan uppdaterades 2023-03-15
Texten HNV Link samt ett flygande bi