Lösspringande eller störande hundar och katter

Publicerat 25 maj 2022

Du kan anmäla bristande tillsyn av hundar och katter som är lösspringande, orsakar skador eller avsevärda olägenheter till länsstyrelsen, läs mer här: Tillsyn över hundar och katter | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se).

Om du har problem med störande katter i din trädgård eller skällande hundar, läs mer här Katter och hundar - Dalslands Miljö & Energiförbund