Green Fleets

Interreg-projektet som ska driva på Dalslandskommunernas gröna omställning av fordon och maskiner!

Kommunerna har stora fordonsflottor och många olika typer av fordon och har därför ett stort ansvar, både som arbetsgivare och som föregångare, att driva på omställningen till fossilfria fordon och maskiner. Inte minst genom att minska behovet av fordon internt i organisationen.

Projektet kommer att ha fokus på omställning av kommunernas fordonsflottor inklusive arbetsmaskiner, hur kommunerna kan ställa krav på transporter i upphandlingar, samt planering och effektivt nyttjande av kommunernas transporter och laddinfrastruktur.

Inom projektet kommer kommunerna att kunna arbeta med omställning av de egna fordonen och ställa krav på transporter i upphandlingar och avtal. Men också genom att effektivisera användandet av fordonen och de interna strukturerna i kommunerna. Genom detta kommer nya lösningar, verktyg och processer att kunna införas för att kunna övervinna de utmaningar och hinder som identifierats.

Projektägare är Aalborg kommun och Fyrbodals kommunalförbund är den svenska koordinerande parten. Utöver Interreg och deltagande partners, finansieras projektet även av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen genom Regionutvecklingsnämnden.

För mer information om projektet läs mer på Fyrbodals hemsida

Sidan uppdaterades 2024-04-17
Logga Interreg
Om Projektet

Projektnamn: GreenFleets

Projektpartners: Aalborg kommune, Skive kommune, Hjørring kommune, Elbilforeningen i Danmark (FDEL), Aalborg Universitet, Fyrbodals kommunalförbund, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Dalslands Miljö- och Energiförbund, Högskolan i Halmstad

Projektperiod: 2024-01-01 till 2026-12-31

Total budget: 3 693 994 EUR

Projektets arbetspaket:

  • Omställning av fordonsflottan
  • Fossilfria transporter i upphandling
  • Planering och effektivisering
  • Governance (organisation och styrning)
Relaterad information

Kommunernas klimatlöften

Dalslandskommunerna är med i Kommunernas klimatlöften, en satsning inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. 
Insatserna inom projektet Greenfleets ligger i linje med klimatlöfte 16, 17 och 18.

16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas
17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
18. Våra nya arbetsmaskiner är fossilfria och upphandlingskrav ställs på entreprenader

Klimat 2030 och kommunernas antagna klimatlöften