Luften utomhus

Att luften är av god kvalitet är viktigt för vår hälsa och vårt klimat. Luftföroreningar kan leda till nedsatt lungfunktion och astma men också sjukdomar i hjärta, kärl och luftvägar. Föroreningar bidrar även till klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonlagret.

Dalslands Miljö- och energikontor är medlemmar i Luft i Väst som verkar för en bättre luft i Västra Götalands län. I samarbete med Luft i Väst genomför vi mätningar av luftföroreningar och dess effekter.

Tips på hur du kan bidra till friskare luft

Vi kan alla göra något för att förbättra luftkvalitén. Här får du tips på vad du kan göra för en friskare luft:

  • Använd bilen så lite som möjligt, välj cykeln eller åk kollektivt istället.
  • Använd motorvärmare och dubbfria däck.
  • Undvik tomgångskörning! I Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner får du inte låta bilen gå på tomgång i mer än en minut. Läs mer i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.
  • Lär dig Ecodriving. Ecodriving handlar om att köra ekonomiskt, sparsamt och miljövänligt.
  • Elda inte avfall eller trädgårdsavfall! Det är förbjudet att elda avfall och det finns regler kring eldning av trädgårdsavfall. Läs mer på våra sidor om eldning av avfall och eldning av trädgårdsavfall.
  • Elda enbart med ren och torr ved om du har en eldstad. På vår sida om vedeldning får du mer tips kring vad du ska tänka på när du eldar.
Sidan uppdaterades 2023-03-15