Fukt och mögel

Fukt i bostäder kan komma från flera olika källor. Markfukt, regn och smältvatten är exempel på fuktkällor som finns utomhus. Fukt kan även komma inifrån till exempel vid matlagning och bad men även från byggmaterial. Normalt ska inte dessa källor orsaka några problem men vid exempelvis dålig ventilation eller slarv vid konstruktionen, kan det uppstå problem.

Fukt och mögel i bostaden kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär men även besvär såsom irritation i ögon, näsa och trötthetskänsla. Om du upplever besvär som kan bero på mögel eller om du känner lukt i huset eller lägenheten eller kläder är det viktigt att ordentligt utreda orsaken. 

Om du misstänker problem med fukt eller mögel
Bor du i ett hyreshus eller en bostadsrätt och misstänker att du fått en fukt- eller mögelskada i din lägenhet ska du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening direkt. Får du ingen hjälp av dem kan du vända dig till hyresgästföreningen eller miljö- och energikontoret. Då kan vi göra en bedömning och vid behov uppmana dem att utreda ärendet och göra nödvändiga åtgärder.

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och ett konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare

Mer om fukt och mögel
Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt både utomhus och inomhus. Om det finns tillgång till fukt, värme och näring kan mögel börja växa till. Mögel kan orsaka flera allvarliga hälsoeffekter men sambanden mellan hälsoeffekter och exponering för mikroorganismer är ännu inte helt klarlagda.

Ofta kan det vara svårt att se att ett hus är skadat. Fukt och mögelskador upptäcks genom en obehaglig lukt i huset eller lägenheten. Mögellukt beskrivs ofta som lukten i en jordkällare men den är svår att definiera. Det finns även andra slags lukter som kan kopplas till hälsoproblem. Du kan läsa mer om det på vår sida om Störande lukt.

Sidan uppdaterades 2023-03-15