Fåglar

I vissa fall kan även fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, reklamskyltar och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på taket på bostadshus vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna. Kanadagäss som uppträder i stora flockar kan förorena badplatser. nedan följer lite mer inforamtion om vad man bör tänka på när det gäller fåglar i vår närmiljö.

Fågelmatning

Det är trevligt med fåglar, men ibland kan fågelmatning ställa till med problem. Att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön. Det är inte nödvändigt att mata fåglar under vår, sommar och höst för att de ska överleva då mat finns i överskott i vår natur.

Mata fåglar 

Använd ett fågelbord eller en fröautomat för att mata småfåglar. Se till att fåglarna inte kan hoppa omkring bland fröna, då deras spillning kan förorena fröna och sprida sjukdomar bland småfåglarna. Kom ihåg att se till att större fåglar inte kan äta frön direkt från fågelbordet.                                           

Att tänka på

  • Bor du i ett tättbebyggt område så tänk på att dina fåglar kan skräpa ner en hel del.
  • Om det blir för mycket fågelmat som trillar ner på marken så kan det dra till sig råttor.
  • Släng inte fågelfrön direkt på marken. Det leder ofta till att duvor och måsar dras till platsen och kan orsaka stora problem genom nedsmutsning av balkonger och gårdar, oväsen m.m. I värsta fall kan du få problem med sorkar och möss.
  • Mata inte duvor och måsar i närheten av bostadshus, direkt från lägenheten eller platser där många människor rör sig. Sådan matning leder väldigt ofta till klagomål.

Fiskmåsar
Fiskmåsar är den den vanligaste fågeln vi får klagomål på, de skriker, smutsar ner och går till attack. Det är en kort period som måsarna häckar och det finns enkla sätt att minimera risken att en mås bygger bo just där du bor och vistas.

Förebyggande åtgärder
Huvudansvaret har fastighetsägaren för hantering av detta problem och inte din kommun. Din kommun har inget ansvar att jaga bort fåglar och hålla rent på taken på andra fastigheter än sina egna.

Det är alltså upp till varje fastighetsägare att hålla rent och städa sina tak och utrymmen där fåglarna kan tänkas bygga bo. Genom att rensa hängrännor från gamla bon, sätta för lämpliga utrymmen med t.ex. nät, uppmana folk att inte mata fåglar, hålla komposter och soptunnor stängda och täta blir det inte längre lika gynnsamt för fågeln att bosätta sig. 

Det gäller att städa undan i tid för när fåglarna väl har lagt sina ägg och fått ungar får man inte ta bort bona. Att skjuta av fiskmåsar eller andra fåglar är inte något hållbart alternativ då effekten inte är långvarig. Skjuter man av några så flyttar några andra in. Fiskmåsar är fredade mellan den 1 april till den 31 juli. Kommunal skytt kan kontaktas utanför dessa datum. En fastighetsägare kan vända sig till ett skadedjursbekämpningsföretag som kan hjälpa till med vissa förebyggande åtgärder.

Det handlar helt enkelt om att göra det svårt och krångligt för måsarna att bosätta sig. Anledningen till att främst fiskmåsar söker sig in till staden är att de helt enkelt är ostörda där, det finns inga fiender eller rovdjur och det är lätt att hitta mat. Alltså är det A och O att fastighetsägaren jobbar förebyggande så att fåglarna inte gynnas av en flytt in till stan.

Kanadagäss
Gässen trivs bäst på öppna ytor, i deras väg lämnas det tydliga spår på gräsytor, stränder, bryggor och i vatten på badplatser. Detta kan man göra för att minska problemen:

1. Försöka att "störa" gässen så mycket som möjligt.
(Dvs röra sig i det drabbade området, gärna med kopplad hund.) 
2. Inte mata fåglar på badstränderna. 
3. Sätta upp staket, eller plantera en häck (om det är tillåtet i området). 
4. Inte klippa gräset. 
5. Inte lägga ut bryggor för tidigt. 

Kanadagåsen är normalt sett skyddad 1 januari - 10 augusti men omfattas av skyddsjakt. Skyddsjakt innebär att om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas den 1 juli–30 juni. Jakten utförs av jakträttsinnehavare (ej detaljplanerat område). Länsstyrelsen Västra Götalands län och Svenska Jägareförbundet har mer information om skyddsjakt.

Övrig information 
Det krävs tillstånd av Dalslands miljö- och energinämnd för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla fjäderfä som inte är sällskapsdjur, t.ex. höns. Tillståndskravet gäller även inom tillkommande detaljplaner. Undantag från krav att söka tillstånd gäller för hållande av sex eller färre hönor. Tillstånd krävs dock alltid för hållande av tupp.

Sidan uppdaterades 2023-03-15
Gräsänder
Svanar som simmar
Simmande kanadagäss