Kackerlackor

Du känner igen kackerlackor på deras platta kroppar med en stor halssköld. De har kraftiga ben och från huvudet sticker två trådsmala antenner ut. Eftersom de smutsar ned och sprider smitta kan de vara en sanitär olägenhet. En kackerlacka kan vara svår att upptäcka eftersom de är ljusskygga och mest aktiva på natten. Kroppslängden på en vuxen kackerlacka kan variera från en centimeter till en decimeter och på en fullt utvecklad individ täcks ryggen av två par vingar. Av de cirka 4000 arter som finns är de flesta bruna eller grå. I Sverige är den tyska kackerlackan vanligast, den är brunfärgad. Du känner även igen kackerlackor på lukten. De avsöndrar ett illaluktande sekret från körtlar i bakkroppen och även dess exkrementer luktar illa. Kackerlackor förökar sig fort, deras goda försvarsbeteende och god tillgång på både mat och skydd har bidragit till att kackerlackan har blivit ett svårsanerat skadedjur. Inomhus äter kackerlackor allt de kommer åt, därför är det vanligt att hitta kackerlackor bland matvarorna.

Förebygga problem
Städa noggrant efter matlagning så att inga matrester finns framme och håll rent i bostaden så att insekter inte kan ta skydd. Kackerlackor trivs i fukt, var uppmärksam på fuktskador. Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.

Om du har fått kackerlackor
Det finns många problem kopplat till bekämpningen av kackerlackor. Äggkapseln kan ligga kvar länge, helt opåverkad av kemiska gifter och nymferna kläcks när giftet i omgivningen brutits ned. Kackerlackor som överlever kan bli resistenta mot kemikalierna. Insekter, exempelvis kackerlackor, bekämpas med hjälp av elektroniska apparater, olika limfällor och kemiska bekämpningsmetoder (källa Livsmedelsverket).

Sidan uppdaterades 2023-03-15