Skadedjur och ohyra

Ohyra

Det har i alla tider funnits ohyra och skadedjur men de senaste årtiondena har antalet minskat. Det beror bland annat på bättre hygien och bättre byggnadsteknik. Ohyra och skadedjur kan orsaka stor förödelse på till exempel livsmedel och trä. De är också en tänkbar spridningskälla för smittsamma sjukdomar. Till skadedjuren räknas till exempel mjölbaggar, kackerlackor och myror.

Ansvar och sanering

I hyresrätt
Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt
Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för utrotande av ohyran.

I villa eller radhus
Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Tips
* Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.

* Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.

* Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.

* Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken.

* Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Sidan uppdaterades 2023-03-15