Vedeldning

När höstmörkret faller och minusgraderna smyger sig på är det mysigt att tända en brasa i eldstaden. Innan du tänder elden är det dock några saker du ska tänka på för att minska de negativa effekterna av vedeldningen.

Vedeldning orsakar utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar, bland annat partiklar, dioxiner och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Både barn, äldre och personer som lider av astma och andra luftrörsbesvär är extra känsliga mot dessa föroreningar.

Genom att ha modern utrustning, använda lagom torr ved och tända elden på rätt sätt minskar utsläppen av föroreningarna. Att använda rätt eldningsteknik är även bra för plånboken, eftersom det går åt mindre ved när du har en effektiv brasa.

Eldning med ved är ett billigt och miljövänligt sätt att värma upp din bostad på. Det kan dock vara en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt. Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljö och energikontoret.

Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från eldningen har också en klimatpåverkan, det går att ändra på genom att elda på rätt sätt.

Tips för vedeldning

  • Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under tak i minst ett halvår och gärna ett år.
  • Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig blir röken svart istället för vit eller genomskinlig.
  • Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.
  • Tänd i toppen! Stapla vedträna på ett luftigt sätt; gärna genom att lägga ett par större vedträn underst och sedan att lägga ett par lager till som i en fyrkant. De översta vedträna ska vara minst. Placera sedan tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna, och tänd. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna. Stäng sedan luckan, men se till att lufttillförseln fortfarande är god. Vinsterna med att tända i toppen är många. Gaserna som förångas från veden förbränns i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.
  • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke hör till avfall, vilket inte är tillåtet att elda.
  • Ännu fler råd och rekommendationer finns på Naturvårdsverkets webbplats

Anmälan vid installation eller ändring av eldstad

Om du ska installera en eldstad eller ändra en befintlig eldstad måste du göra en anmälan till din kommuns byggenhet.

Sidan uppdaterades 2023-03-15