Eldning av avfall

Det är förbjudet att elda avfall. Du får alltså inte själv ta hand om ditt avfall genom att elda upp det. 

Vad räknas som avfall?

Varje föremål, ämne, kemikalier eller restprodukt som du gör dig av med eller är skyldig att göra dig av med är ett avfall och får inte eldas. Även till exempel trä, kartong, papper och liknande räknas som avfall och får inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön. Det spelar ingen roll om föremålet eller ämnet är rent eller i sig inte är farligt, det är ändå ett avfall. Plankor med färg är inte tillåtet att elda då färgen vid förbränning ger ifrån sig hälsoskadliga partiklar och ska därför köras till återvinningsstation och sorteras ut som farlig avfall.

Varför är det förbjudet att elda avfall?

Vid eldning av avfall bildas ämnen som är skadliga för miljön och vår hälsa. För att undvika spridning av dessa ämnen är det förbjudet att elda avfall. De farliga ämnena ökar risken för att människor drabbas av sjukdomar, såsom astma eller lungcancer. Därför vill vi att du tänker på vad du eldar så du inte utsätter dig eller andra för en onödig hälsorisk. Dessutom bildas rök som luktar illa och stör omgivningen. Astmatiker och lungsjuka är särskilt känsliga för denna farliga rök.

Du ska därför alltid sortera brännbart avfall och lämna det på återvinningscentralen. Från återvinningscentralen skickas det brännbara avfallet till ett effektivt avfallsvärmeverk, där avfallet förbränns med hög temperatur och rökgasrening vilket minimerar utsläppen. Då kommer även energin i avfallet till nytta, till exempel i produktionen av elenergi eller fjärrvärme.

Sidan uppdaterades 2023-05-09
Information