Ängrar

Det finns flera varianter av ängrar, och de vanligaste i våra svenska hem är pälsängern och fläskängern. I naturen fungerar ängrarna som renhållare eftersom de äter sådant som blir över när andra djur fällt ett byte men i våra hem kan de ställa till stor skada. Pälsängrar är skalbaggar som under sin larvperiod lever av organiskt material som ylle, päls och även bomull. Larverna tuggar i sig tyg eller garn och lämnar små runda hål efter sig. Fläskängrars larver äter istället rester av till exempel kött och ost. Allt eftersom larverna växer sig större ömsar de skinn och lämnar efter sig tomma larvskal.

Pälsänger och ängerlarv
Efter en period övergår larven till puppa, som sedan blir en skalbagge. Själva skalbaggen äter inte och ställer alltså inte till skada på ull respektive mat, men lägger nya ägg som blir hungriga larver.

Förebygga problem
* Det är svårt att hindra att skalbaggar tar sig in i våra hem och lägger ägg. Håller man rent och städar garderober och kök regelbundet har man större chans att hålla dem borta. Håll särskilt rent runt lister och svåråtkomliga utrymmen.

* Ser man en änger eller spår efter dem gäller det att agera snabb eftersom fler ägg kan finnas någonstans redo att kläckas.

* Vid städning kan du använda såpa som rengöringsmedel, en huskur som sägs hålla ängrarna borta.

* Kläder som man inte använder så ofta eller är extra rädd om kan man förvara i lufttäta plastpåsar.

Om du fått ängrar
* Även om ängrar finns i vår natur klarar de inte av att djupfrysas. Sätt ut angripna kläder i minusgrader några dygn eller lägg dem i frysen. Att tvätta eller borsta kläderna regelbundet hjälper också, liksom att utsätta kläderna för höga temperaturer genom att torktumla eller stryka dem.

* En angripen garderob eller köksskåp måste tömmas och städas ordentligt. Ängrar och andra skadedjur som lever av kläder kan hållas borta med hjälp av till exempel rödceder, ett träslag som innehåller naturligt aromatiska oljor vars doft ängrarna inte tycker om.

* Mat som angripits ska slängas.

Sidan uppdaterades 2023-03-15