Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Ibland finns den i inomhusluften och då ökar risken för att vi utvecklar lungcancer. I kombination med rökning (aktiv eller passiv) ökar risken markant. I arbetet med Sveriges 16 miljömål har man beslutat att alla bostäder ska ha en radongashalt under 200 Bq/m3.

Svensk Radonförening har en sammanställd lista över de personer och företag som genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens utbildning för mätning samt åtgärder mot radon. Länk till föreningens hemsida: http://www.svenskradonforening.se.

Om årsmedelvärdet i inomhusluften överstiger 200 Bq/m3 är rekommendationen att göra något för att sänka radonhalten. Det finns olika sätt att sänka radonhalten. Oftast bygger de på förbättrad ventilation eller att hindra radonet från att komma in i byggnaden. 

 

Frågor & Svar om Radon:

Vi bor i ett trähus, kan det finnas radon i det?
Ja det kan finnas radon i marken som vandrar in i huset.

Vi mätte radonhalten för mer än 10 år sedan, behöver man mäta någon mer gång då?
Ja Svensk Radonförening rekommenderar att mäta radonhalten minst vart 10:e år. Detta eftersom förutsättningarna kan ändras, tex att värmekällan är utbytt och ventilationen genom det blir annorlunda, fönster och dörrar, som tidigare gett ett visst självdrag kan nu ha bytts ut mot tätare varianter som gör att det inte blir samma genomdrag, liksom att huset kan ha tilläggsisolerats – dvs radonhalten kan bli högre än tidigare inomhus.

Kan man mäta radonhalten när som helst under året?
Nej, perioden för att mäta är 1 oktober till 30 april.

Hur mäter man radon?
Man söker fram ett ackrediterat företag och beställer hem radondosor så kallade ”puckar” som hängs upp. Antalet beror på hur stor yta som ska mätas och om det är flera våningar etc. Mer exakt information om antalet dosor etc. finns på företagets hemsida. Man bör minst mäta den rekommenderade tiden, omkring 2-3 månader. Sedan tar man ner puckarna och skickar in dom i det bifogade kuvertet. Svaret på analysen kommer inom några veckor.

Vad kostar mätningen?
För en normalstor villa krävs ca 3 puckar. Dessa tillsammans med analysen kostar runt 1500 kr.

Hur kommer radonet in i huset?
Antingen från byggnadsmaterial som avger radon, tex vissa typer av betong. Det kan också komma från marken. Ett tredje sätt är att det är krypgrund.

Om det visar sig att det finns radon i mitt hus, hur får jag bort det?
När det är byggnadsmaterialet som avger radon behöver man öka luftomsättningen för att på så sätt sänka radonhalten. I svårare fall kan det också behövas en installation med mekanisk till- och frånluft. Man kan också byta ut så mycket som möjligt av byggnadsmaterialet som innehåller radon.

Är det radon som kommer från marken så gäller det att se till att markluften inte kommer in i huset. Det vanligaste och oftast mest effektiva metoden är att med hjälp av ventilationen skapa ett undertryck under huset. Det kan göras med en radonsug. Allt beroende på typ av grundläggning. Om förhöjd radonhalt beror på att huset har krypgrund så gäller det även här att se till att markradon inte kan komma in i huset via grunden.

Finns det något bidrag för kostnaderna att sanera radon?
Det finns möjlighet för villaägare att erhålla bidrag från staten för att sänka radonhalten i hus om det ligger över riktvärdet 200 Bq/m3. Man kan få bidrag för 50% av kostnaden får åtgärden, dock max 25 000 kr. Bidraget täcker både material och arbetskostnader. För att få bidraget krävs  en ansökan till Länsstyrelsen som har hand om utbetalningen av radonbidraget.

Sidan uppdaterades 2023-04-27