Störande lukter

I bostäder och allmänna lokaler kan det förekomma en lukt som är obehaglig eller svår att definiera. Lukt kan, beroende på vilken källan är, orsaka olika slags hälsorelaterade problem. Därför måste luktproblem alltid tas på allvar och ska ses som en varningssignal på att hälsorisker kan finnas. Det är viktigt att orsaken utreds och åtgärdas.

Fukt och mögel
Fukt och mögelskador kan ofta upptäckas genom en obehaglig lukt. Lukten beskrivs ofta som lukten i en jordkällare men den kan vara svår att definiera och även att upptäcka. Fukt och mögel i bostaden kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär. Det kan också orsaka irritation i ögon och näsa och trötthetskänsla. Läs mer på vår sida om fukt och mögel.

Dålig ventilation
En dålig ventilation kan göra att luften inomhus blir dålig. Detta kan leda till att du känner dig trött och har svårt att koncentrera dig. Ventilationen är viktig för att föra bort ämnen eller föroreningar som växer till inomhus, till exempel radon. Det kan även uppstå problem med fukt och mögel om ventilationen inte är tillräcklig. Läs mer på vår sida om Ventilation.

Golvmaterial
Flytspackel som användes mellan åren 1977-1983 baserades ofta på proteiner som vid fuktiga förhållanden bryts ner till ammoniak eller andra illaluktande ämnen. Den råa, unkna lukt som känns i samband med flytspackelskador förekommer i mycket låga koncentrationer och kan vara svår att känna. Oftast uppstår problem med flytspackel när du bygger nytt. Problem kan också uppstå plötsligt efter många år på grund av en vattenskada.

En del plastmattor kan ge upphov till elak lukt av en något söt, stickande karaktär om de utsätts för hög alkalisk fuktighet under en längre tid, som fallet ofta varit på betongbjälklager. Då bildas luktande alkoholer och andra flyktiga organiska ämnen.

Linoleummattor luktar ibland illa i samband med våtstädning. En plötslig motbjudande lukt kan uppstå då vattenfilmen lämnar golvytan. Problemet beror på vilken metod du har när du städar och på att det fuktavvisande ytskiktet har skadats. Tillverkaren kan lämna anvisningar om hur du undviker problemet.

Pentaklorfenol (PCP) användes tidigare för ytbehandling (doppning) och impregnering av trä för att skydda det mot röta och påväxt av missfärgande blånadssvampar. När ämnet reagerar med fukt uppstår en unken lukt som påminner om mögellukt. Ämnet förbjöds som verksamt ämne i träskyddsmedel i slutet av 1970-talet på grund av allvarliga hälso- och miljöegenskaper.

Hälsoeffekter som konstaterats i samband med alla de golvskador som nämns ovan är till exempel allmänna symtom som irritation, huvudvärk och trötthet, astma, hösnuva, slemhinnebesvär och hudutslag. Symtomen beror ofta på allergi eller annan överkänslighet som förvärras vid ovanstående problem med golvmaterial.

Sidan uppdaterades 2023-03-15