Katter och hundar

Det är lagligt att tamkatter rör sig fritt och självständigt utomhus. Allergirisken då en katt passerar tomten är att anse som en ringa störning och är inte en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Det är fastighetsägarens uppgift att freda sig från att en katt tränger sig in i huset, ligger på sittdynor i trädgården, orsakar avföring i trädgårdsland och rabatter med mera. Lag och praxis ger katten denna rörelsefrihet. Ni har dock alltid möjlighet att ringa och rådgöra med oss på kontoret.

Vitlök är inte poppis så krossa klyftor i vatten och spraya med tex blomspruta på platser där katterna brukar vara, placera ut citronskal, kaffesump, pepparkorn eller plantera lavendel och rosmarin. Det är några knep för att avskräcka katten från att använda platsen som toalett.

När det gäller herrelösa katter ska man vara medveten om att väljer man att mata katten är man även skyldig att sköta den i enlighet med djurskyddslagstiftningen. 

När det gäller frågor om att du misstänker att djur far illa ska du vända dig till Länsstyrelsen i Västra Götaland. De har tillsyn över djurskyddet i Dalslands kommunerna.

Skällande hundar

När det gäller klagomål på grannar som har hundar som står ute i hundgård och skäller mycket kan hundskallet bedömas som en olägenhet om skällandet är ihållande och ofta. Om skällandet sker frekvent nattetid så närboende får sin sömn störd bedöms oftast som en olägenhet. Miljö - och energikontoret kan ställa krav på hundägarna att hålla hundarna på ett sätt så att de inte orsakar olägenhet. Först uppmanar vi alltid de klagande att föra en störningsjournal där du noterar tid för skällandet och hur länge det pågick. Journalen ska föras minst en vecka. Men vi vill att du alltid först försöker prata med hundägaren för att själva försöka få till en lösning.

Lösa hundar

Hundägaren måste alltid ha kontroll på sin hund, även på platser där hunden inte behöver vara kopplad. Om hunden orsakar skada är ägaren alltid ersättningsskyldig.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hundar hållas kopplade i områden där det finns vilt. Under resten av året måste hunden hållas under uppsikt och får inte springa löst okontrollerat. På offentliga platser ska hunden hållas kopplad.

Från 1 januari, 2001 måste alla hundar vara id-märkta och dess ägare vara registrerade i ett centralt register så polisen lättare kan finna ägare till bortsprungna hundar eller hundar som orsakat skada.

Det är polisen du ska kontakta om du påträffar aggressiva hundar eller lösspringande hundar utan sin ägare.

Sidan uppdaterades 2023-03-15
Liggande katt
Skällande hund
Två kopplade hundar