Elpriser och Elavtal

Orsaken till de höga elpriserna beror inte på elbrist i Sverige, utan till största delen på den höga efterfrågan på el, främst i Europa, där elen är dyrare.

Sedan november 2021 har elmarknaden förändrats och är inte lika förutsägbar som tidigare. Det gör att vissa elbolag är sparsamma med att erbjuda bundna elavtal och de bundna elavtal som finns har ett relativt högt elpris.

  • Fastprisavtal är ett avtal om pris per kWh inklusive elcertifikat och eventuella fasta avgifter, under en viss avtalad period. Fastprisavtal påverkas inte av prissvängningar på elmarknaden.
  • Rörligt elpris är ett elavtal som följer prisutvecklingen på nordiska elbörsen Nordpool och varierar månad för månad. Det rörliga elpriset du som konsument betalar är det genomsnittliga priset för föregående månads samlade elpriser.

    Väljer du ett rörligt elpris bör du välja ett avtal med kort bindningstid.
  • Timpris är en ny typ av rörligt elavtal som erbjuds av flera elleverantörer. Priset baseras på din faktiska förbrukning och kostnad per timme under månaden. Är du aktiv och kan styra din förbrukning kan du minska dina energikostnader, genom att stänga av maskiner och apparater de timmar då elen är som dyrast.
  • Det finns elbolag som erbjuder smarta lösningar som styr din elanvändning till de tider då elpriset är lägre. Elbolagets app styr då värmesystem utifrån rådande timpris. När det är högt elpris sänks värmen något. Vid lågt elpris höjs värmen igen för att behålla komforten.
  • Anvisningsavtal kan du bli tilldelad av ditt elbolag, när ett elavtal gått ut och du inte aktivt valt ett nytt elavtal. Anvisningsavtal är dyrare än övriga elprisavtal.

Det finns elbolag som erbjuder smarta lösningar som styr din elanvändning till de tider då elpriset är lägre. Elbolagets app styr då värmesystem utifrån rådande timpris. När det är högt elpris sänks värmen något. Vid lågt elpris höjs värmen igen för att behålla komforten.

Innan du väljer elleverantör kontrollera gärna om de är certifierade enligt ”Schysst elhandel”.
Loggan kan du lätt se på webbsidor med jämförelser av elpriser och på elhandelsbolagets hemsida. 

En hand som håller en glödlampa
Sidan uppdaterades 2024-07-08
Information