Bidrag och stöd

Bidrag för energieffektivisering

Sedan den 3 juli 2023 kan du som stadigvarande bor i ett småhus som värms upp med antingen direktverkande el eller via ett vattenburet system som värms med el eller gas, ansöka om att få 30 % i bidrag för att genomföra vissa energieffektiviseringsåtgärder. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.
En byggnads klimatskärm är dess golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen.

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är Länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.

Skattereduktion för grön teknik

Sedan januari 2021 kan du som privatperson få skattereduktion vid installation av grön teknik. Skattereduktionen hanteras via Skatteverket. Som köpare får du avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. 

Grön teknik hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör, vilket innebär att du som köpare får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 20 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Sidan uppdaterades 2024-07-08