Aktuellt

Information för livsmedelsföretagare vid elavbrott

29 mars 2023

Livsmedelsverket har tagit fram information som ska hjälpa er som bedriver livsmedelsföretag att förbereda sig för kortare och längre elavbrott. Klicka här för mer information.


Säljer du livsmedel på nätet?

23 mars 2023

Dalslands miljö- och energikontor informerar om att försäljning av livsmedel i facebook-grupper och e-handel omfattas av livsmedelslagstiftningen.

Kontakta våra livsmedelsinspektörer om du är osäker på om din verksamhet omfattas av registreringen och läs mer nedan för mer information om vad som gäller:

Sälja livsmedel på nätet - att tänka på för företag (livsmedelsverket.se)


Vill ni komma i kontakt med oss?

10 mars 2023

Nu kan ni även nå oss via vårt Kontaktformulär.

 

foto: Pixabay


Elkostnadsstöd för elintensiva företag

8 mars 2023

Har du ett företag som använder mycket el i processerna och har drabbats hårt av de höga elpriserna hösten 2022?

Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige.
Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).
De som uppfyller kriterierna kan få ta del av elkostnadsstödet för perioden oktober - december 2022.

Energimyndighetens beräkningsverktyg för att se om ditt företag uppfyller kriterierna finns här 

 

Ansökan är öppen från den 6 mars till och med 17 april 2023.


Tack för din medverkan!

2 mars 2023

Stort tack till alla er som svarade på frågorna om kommunens klimatarbete!
Det finns många områden där det går att tänka klimatsmart.

På frågan "vad kan kommunen göra för att du ska kunna bli mer klimatsmart?" kom det in flera bra förslag. Vi har tagit del av förslagen och har arbetat in några av dem i den dalslandsgemensamma energi- och klimatstrategin. Strategin ska fastställas politiskt i kommunerna under 2023.
Klicka här för att ta del av en del av svaren.

Till er som vunnit en elmätare, önskar vi stort Grattis!

Har du frågor kontakta gärna oss:
Kristina Haglund, miljöstrateg, Dalslands miljö- och energiförbund
tfn: 0530-93 94 58
e-post: kristina.haglund@dalsland.se 
Angelika Samuelsson, energi- och klimatstrateg, Dalslands miljö- och energiförbund
tfn: 0530-93 94 54
e-post: angelika.samuelsson@dalsland.se 


Har du höga elräkningar?

8 februari 2023

Fågelinfluensa /Säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel

30 januari 2023

Säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel

Under torsdagen 26 januari bekräftades säsongens första fall av fågelinfluensa hos tamfågel. Det är en hobbyhönshållning i Skaraborg som drabbats. Jordbruksverket och SVA går nu gemensamt ut och uppmanar djurägare att vara uppmärksamma och fortsätta vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda sina fjäderfän. För mer information se pressmeddelande!

Information från Länsstyrelsen- Fågelinfluensa högriskområde

Den 11 november 2022 beslutade Jordbruksverket att upprätta ett högriskområde för högpatogen aviär influensa i del av landet som berör Västra Götaland. Beslutet gäller från och med 16 november och är en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar.

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar. Det innebär att dina höns kan plågas och dö om de kommer i kontakt med fågelbajs från vilda fåglar.

Ytterligare information om beslutet och om fågelinfluensa hittar du hos Jordbruksverket och hos SVA.


Nu ska lampor och lysrör med kvicksilver bort från hyllorna!

3 januari 2023

Under 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden, eftersom de innehåller kvicksilver och inte är lika effektiva som LED-alternativen.

Det här är ett bra tillfälle att se över belysningen i bostadsrättsföreningar, industrier, kontor och idrottshallar och passa på att byta till armaturer som är speciellt anpassade för LED-belysning.

Läs mer här
Gällande krav på belysning, Energimyndigheten
Ekodesign och energimärkning, Energimyndigheten

 


Nya Drickvattenföreskrifterna

29 december 2022

Den 1 januari 2023 träder nya dricksvattenföreskrifterna, LIVSFS 2022:12,
i kraft. Nu är de publicerade på Livsmedelsverkets webbplats.
Klicka här för mer information.


Ny vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor

20 oktober 2022

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning för mätning av radonhalten i skolor och förskolor. Vid mätning av radonhalten i skolor och förskolor ska metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser användas.

Den nya vägledningen för mätning av radonhalten i skolor och förskolor förtydligar hur urval av lokaler i skolor och förskolor kan göras vid mätning av radonhalten. Vägledningen redogör även för vad som bör göras när den nationella referensnivån för radonhalt överskrids efter en långtidsmätning.


Låna elmätare på biblioteket

15 september 2022

Få koll på hur mycket energi dina apparater och maskiner förbrukar.

Du har möjlighet att långa en elmätare på något av biblioteken i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål, för att kunna ta reda på hur mycket el det går åt till just dina apparater.

Läs mer om vad du kan göra för att Minska din elförbrukning.


Riktade nyhetsutskick till dricksvattenproducenter

8 september 2022

Nu kan du som dricksvattenproducent prenumerera på riktade nyheter från Livsmedelsverket.
Prenumeration på nyheter tecknas på Livsmedelsverkets webbplats.
Klicka på länken nedan och välj sedan: Nyheter för dricksvattenproducenter
För dig som ansvarar för att dricksvattnet har god kvalitet och är säkert att dricka.

Prenumerera (livsmedelsverket.se)


Följ råden om kyckling

5 september 2022

Följ råden om kyckling - större risk att bli sjuk av campylobacter på sensommaren.

Läs mer hos Livsmedelsverket 


Nya bestämmelser för e-cigaretter och e-vätskor

25 juli 2022
Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning av e-vätskor och e-cigaretter.
Länsstyrelsen har en e-tjänst för ansökan om tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. På denna sida hittar du också mer information om att söka tillstånd: https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/kemikalier-och-kemiska-produkter.html

Cyklar du ofta?

25 april 2022

Det är super att kunna ta cykeln till olika platser, både som aktivitet och färdmedel. Men det är några saker du behöver ta hänsyn till enlig allemansrätten.

Enligt allemansrätten får du cykla i naturen men kom ihåg att hoja på ett sätt som inte skadar marken. Här är några tips till dig som trampar hoj i naturen i sommar.

🚴 Cykla inte över någons tomt eller över skogsplantering med späda plantor som kan ta skada.

🚴 Undvik att cykla på ställen där marken är blöt eller känslig, till exempelvis ängs- och kärrmarker och berghällar med mossor och lavar

🚴 Allemansrätten gäller inte för elcykel.

 

Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/


Störande fåglar

19 april 2022

I vissa fall kan fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, reklamskyltar och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på taket på bostadshus vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna. Kanadagäss som uppträder i stora flockar kan förorena badplatser. Klicka här för mer information om vad man bör tänka på när det gäller fåglar i vår närmiljö.

 


Rapportera farligt avfall

4 april 2022
Titta gärna på filmen vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.    

Grön Infrastruktur i Dalsland!

28 februari 2022

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Vänersborgs och Åmåls kommuner har fått ansökan om medel beviljade i form av ett LONA-projekt. Detta för att de önskar att gemensamt ta fram ett underlag för grön infrastruktur och genomföra analyser för landskapsekologiska samband för att få en översikt av hur viktiga habitat hänger samman spridningsbiologiskt i landskapet.

Läs mer här


Schaktmassor

25 februari 2022

Till dig som planerar att använda eller har blivit erbjuden schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål har vi tagit fram en checklista som du kan gå igenom för att få kolla på vad som gäller vid mottagande av schaktmassor. Mer information och checklistan hittar du här 


Lär dig mer om radon

3 januari 2022

Svensk radonförening släpper nu en informationsfilm om radon. Denna film främjar medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon.