Som privatperson kan du få skattereduktion om du installerar "Grön teknik"

Solceller

Sedan januari 2021 kan du som privatperson få skattereduktion vid installation av grön teknik. Skattereduktionen hanteras via Skatteverket. Som köpare får du avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. 

Grön teknik hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör, vilket innebär att du som köpare får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 20 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Sidan uppdaterades 2023-11-02