Miljö- & Hälsoskydd

Begreppen miljöskydd och hälsoskydd kan upplevas som komplicerade men det låter krångligare än det är. Inom dessa två områden arbetar vi för att skydda miljön och för att minska störningar och onödiga risker på människors hälsa. Det gör vi genom att bedriva tillsyn, det vill säga utföra kontroll och inspektioner enligt en rad lagar och förordningar inom miljöskydd, hälsoskydd men även strålskydd, naturskydd och smittskydd.

Det betyder att vi till exempel bedriver tillsyn på verksamheter som bidrar med utsläpp till mark, luft och vatten. Vi bedriver även tillsyn på hygieniska verksamheter som kan påverka människors hälsa negativt, exempel på dessa är fotvård, tatuering, piercing och frisörer. Inom hälsoskyddsområdet bedriver vi även tillsyn på skolor och förskolor, hotell, idrottshallar och badanläggningar.

Det är många som berörs av vår tillsyn, allt från privatpersoner, företag och organisationer. Saker vi tittar på när vi gör tillsyn är till exempel avfallshantering, industriell verksamhets rutiner för miljöpåverkan, bostadshygien och kvalité, och kemikaliehantering. Vi arbetar även med handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

För närvarande är vi 3 personer som arbetar med Miljö – och hälsoskydd vid Dalslands Miljö och Energiförbund, med många kunniga kollegor.


 

Sidan uppdaterades 2019-03-15