Mellerud

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Assarebyn Kvarn och Såg KB
- Brister i lokalens utformning
- Avsaknad av fullt utrustat och funktionellt handtvättställ på lämpligt ställe

2013-04-22
Bloms Varuhus Café 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2017-07-05
Café Måns
- Anmärkning temperaturer- kylförvaring
- Behov av service på serveringskyldisken eller inköp av ny
2017-11-21
Coop Konsum Åsensbruk
- behov av underhåll
- brister i rengöringen av lokalen
- anmärkning på temperaturer; frysförvaring

2018-03-22
Da Giovanni 
- Otillräcklig kontroll av isprov
- Personal saknar livsmedelsutbildning
- Brister i dokumentation
2017-12-20
Dalslands Konstmuseum
- Brister i rengöring av lokalen 
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll 
2014-08-14
Destiny Johnson Mellin
-
saknar livsmedelshygienutbildning

2018-04-05
Gruzzolo
- Behov av underhåll
- Brister i dokumentation
- Brister i information

2017-02-27
Gula Huset 
- Brister i rengöring av beredningsyta
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll

2016-01-19
Gärdserud Gården, Gruppboende 
- Bristande rutiner- värmebehandling & dokumentation 
- Förekomst av skadedjur
2017-04-20
HVB Blåklinten
-
Behov av underhåll
2017-10-03
Kommunkontorets cafeteria
- Saknar livsmedelsutbildning
2017-12-15
Kropphus
- Anmärkning på temperaturkontroller
2016-12-15

Kvarteret Börsens Restaurang och Bar AB
- saknar livsmedelsutbildning
- anmärkning på temperaturer- frysförvaring
- risk för kontaminering
- brister i intern spårbarhet

2018-02-12
Linnégatans Servicebostäder
- Brister i rutin- temperatur
2016-08-29 
Lundens förskola
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning
2014-11-26
Länsmanstorgets Stormarknad (ICA) 
- Bristande rengöringsrutiner
2017-11-27
Matglädje i Mellerud AB
- brister i rengöringsrutiner
- brister i rutiner av varmhållning

2018-03-13
Melleruds Bowlinghall 
- Brister i städutrymme
2017-12-20

Melleruds Pizzeria o Gatukök 
- saknar livsmedelsutbildning

2018-02-28

Nya Konditoriet 
- Behov av underhåll
- Olämplig förvaring av råvaror
- Brister i rengöring av lokalen
- Brister i förebyggande underhåll - skadedjur kan ta sig in i lokalen

2017-11-02
Orientköp 
- Felaktig förvaring av städutrustning
2017-09-22
Preem AB
- brister i rengöringen av lokalen

2018-02-21

Pressbyrån
- brister i information om allergener
- bristande rutiner för arbetskläder


2018-03-13

Restaurang Vågen
- anmärkning på temperaturer; frysförvaring
- bristande rengöringsrutiner
- saknar livsmedelsutbildning
- bristande rutiner för värmebehandling

2017-11-27

Rådaskolans Restaurang
-
brister i dokumentation

2018-03-02
Stinsens Ungdomshus
- personalen saknar livsmedelsutbildning
2016-10-18 
Skålleruds församlingshem
-
Avsaknad av städutrymme i Kyrkstugan
- Brister personaltoalett
2017-12-20
Skållerudshemmets kök
-
brister i rengöringen
-
brister i dokumentation
2018-04-10

Vita Sandars Camping 
- Bristande rutiner för andra faror 
- Brister i information

2017-08-01

Wael Restorant 
- Golvförvaring av livsmedel 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten 

2017-09-25

Åsens skolas mottagningskök 

- brister i rutiner för temperaturkontroller

2018-04-10

 

Sidan uppdaterades 2018-04-13