Dalslands 
Miljö- och Energiförbund

Öppettider 8.30-16.00
Lunch 12.00-13.00
Avvikande öppettider

Officiell mailadress: kansli@dalsland.se


Ringer du från fast telefon inom Dalsland behövs inget riktnummer (0528, 0530, 0531, 0532, 0534).

Administration/Kansli Telefonnummer: Arbetsområde
Dan Gunnardo
Förbundschef
939450  
Marie Johansson
Förbund/Nämndsekreterare/
Ekonomi
939432 Förbund/Nämndsekreterare, Kundreskontra, Övrig administration
Petra Jonasson
Miljöadministratör
939433 Arkiv, Diarieföring, Posthantering, Systemansvarig-Diarie, Personaladministration, Inköp, Övrig administration
Alice Ohlsson
Miljöadministratör
939440 Arkiv, Diarieföring, Posthantering, Systemansvarig-Diarie, Leverantörsfakturor, Övrig administration
     
Livsmedel Telefonnummer: Arbetsområde
Danuta Walentynowicz
Livsmedelsinspektör
939446 Tjänstledig
Emilie Hult
Livsmedelsinspektör
939435  
Karolina Walentynowicz
Livsmedelsinspektör
939456 Bengtsfors, Färgelanda
Jeanette Andersson
Livsmedelsinspektör
939444 Dals-Ed, Mellerud
     
Miljö- och Hälsoskydd Telefonnummer: Arbetsområde
Anna Sanengen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939437 Samordnare tillsyn, Lantbruk, Strandskydd, Bekämpningsmedel, Dalbergså/Holmåns vattenvårdsförbund
Britt-Marie Mether
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939451 Miljöskydd- industrier, verkstäder och mindre verksamheter,  Förorenad Mark, Schaktmassor, Dispenser sophämtning/kompostering, PCB, Köldmedia,  Värmepumpar Bengtsfors och Mellerud.
Diana Bergström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939447 Lantbruk, Enskilda (små) avlopp
Hanna Laakso
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939442 Tjänstledig
Heléne Jörgenfelt
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939449 Tjänstledig

Jeanette Andersson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

939444 Mindre Dricksvattenanläggningar
Jeanette Hammar
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939448 Enskilda (små) avlopp
Susanne Westin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939441 Förorenad mark, Miljöskydd-Industrier, Bensinstationer, PCB, Dricksvatten, Vindkraft
Martin Odalgård
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939439 Enskilda (små) avlopp, VA-reningsverk, Dispenser slamtömning enskilda avlopp, Strandskydd
Sofia Lindgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939438 Miljöskydd, industrier, verkstäder, täkter, vattenskyddsområde, fiskodling, skjutbanor och köldmedia. Värmepumpar Dals-Ed och Färgelanda
Ulrika Dahl
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
939445 Hälsoskydd- Förskolor, Skolor, Vårdboenden, Radon. 
     
Miljöstrategi och Naturvård Telefonnummer: Arbetsområde
Jan Sandell
Miljöstrateg
939455 Miljöstrategi, Vattenplanering i kommunerna 
Katrin McCann
Miljöstrateg
939459 Miljöstrategi, Miljöledning, Naturvård
Kristina Haglund
Miljöstrateg
939458 Tjänstledig
Madeleine Svärd
Åtgärdssamordnare, Mark/Växtagronom
939460 Projektledare av LEVA- Minskad Övergödning i Lillån på Dalboslätten. LOVA-projekt Dalboslätten
Michael Vogt
Kalkkontrollör
939415 Kalkningsadministratör, Vattenprovtagning
Energi & Klimatrådgivning Telefonnummer: Arbetsområde
Angelika Samuelsson
Energi- och klimatstrateg
939454  Kommunernas energi- och klimatarbete, rådgivning privatpersoner, företag & organisationer

Daniel Hårdfelt
Energi- och klimatstrateg

939453  Kommunernas energi- och klimatarbete, rådgivning privatpersoner, företag & organisationer

 

Handläggarna nås säkrast via e-post:

fornamn.efternamn@dalsland.se

t.ex.:
svea.svensson@dalsland.se

eller
sven-bertil.svensson@dalsland.se


Anmälan vid olycka m.m.

Om en olycka inträffar som skulle kunna påverka människors hälsa eller miljön negativt, så ska den anmälas till oss. Exempel på sådana olyckor är tankolyckor, kemikalieutsläpp i mark eller vatten, sopbränder, alla olyckor och smittorisker som kan påverka livsmedel och dricksvattenkvalitet m.m.
Ring Dan Gunnardo 93 94 50 eller Anna Sanengen 93 94 37

Behövs hjälp från Räddningstjänsten ska du naturligtvis ringa 112 först!


Anonym anmälan

Vid anmälan av dålig hygien i livsmedelslokal och liknande ärenden har du rätt att vara anonym. Ring, skicka brev eller skicka e-post från ett konto utan ditt namn i adressen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt om ärendet.

 

Sidan uppdaterades 2020-03-30