Energi- och klimatrådgivning

Privatpersoner, företag och organisationer i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål erbjuds kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Läs mer under fliken Energi- och klimatrådgivning i vänstermenyn. Följ oss gärna på Facebook.
www.facebook.com/radgivningvast


Kommunernas energi- och klimatarbete

I de kommunala verksamheterna arbetas aktivt och samordnat för att minska klimatpåverkan och genomföra åtgärder för att minska energianvändningen, och öka andel förnybar energi. Syftet är att nå uppsatta energi- och klimatpolitiska mål. Det energi- och klimatstrategiska arbetet bedrivs via Dalslands miljö- och energiförbund i samarbete med Bengtsfors-, Dals-Ed-, Färgelanda-, Mellerud-, och Åmåls kommun.


Projektet Samskapande grön omställning

I Interreg projektet"Samskapande Grön Omställning" är målet att skapa en hållbar utveckling i bred dialog mellan politiker tjänstemän, medborgare och näringsliv för att stimulera efterfrågan och produktion av förnybar energi. Dalslands Miljö- och Energiförbund är en partner tillsammans med Hjörring kommun, Aalborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, energikontoret Skåne samt Aalborgs kommun. Projektet pågår mellan 2016-01-01 till 2018-12-31.


 

Sidan uppdaterades 2018-02-07

Kontaktpersoner

Jonny Leandersson
Energistrateg & Energi- och klimatrådgivare
Tel: 0530 - 93 94 53
jonny.leandersson@dalsland.se

Jenny Christensen
Energistrateg & Energi- och klimatrådgivare
Projektledare SGO

Telefon 0530 - 93 94 10
jenny.christensen@dalsland.se