Musik i Dalsland

Musik i Dalsland var ett projekt som innehöll fem olika delar. I dagslängden finns ingen fortsättning planerad.

* En inventering av Dalslands musikliv, både vad det gäller aktiva musiker, sångare och grupper, samt andra "musikaktörer", som arrangörer, musikaffärer, instrumentmakare och så vidare.

* Framställning av broschyren "Musik i Dalsland" där allt detta presenteras. Broschyren gavs ut våren 2013 och finns att få från många olika ställen runt om i dalsland, som biblioteket, turistbyråerna med flera. Någon ny broschyr är inte aktuell.

* Denna hemsida.

* Det årliga evenemanget "Dalslands Musikdagar", där musiklivet i Dalsland visar upp sig. De första musikdagarna ägde rum i Mellerud 20-21 september 2013 då det var musik på fem olika scener i centrala Mellerud. 2014 års musikdagar ägde rum i Dals-Ed lördag 15 november. 2015 ägdemusikdagen, "Musikfestival i Dalsland", rum söndag 11 oktober i Karlbergsgymnasiet i Åmål. 27 band spelade på tre olika scener. I dagsläget finns inget planerat för någon fortsättning..

* Regelbundna nätverksträffar dit alla musikaktörer i Dalsland kan anmäla sig. Den första träffen ägde rum i Mellerud 21 april 2013, den andra 6 november i Bengtsfors, den tredje december i Åmål. Två planerade träffar 2014 ställdes in på grund av för få deltagare.

Projektgruppen har bestått av:
Anders Hansson, Studieförbundet Vuxenskolan
Roger Karlsson, DalsEd och Bengtsfors
Lars Nilsson, Melleruds kommun

Logotype - 495.jpg

Organisatörer

Musik i Dalsland organiseras av kommunerna i Dalsland, Dalslands Turist AB samt Studieförbundet Vuxenskolan.

SVuxlogga 200.jpg