Miljöprojekt och Planer

Miljöprojekt och strategi innebär ett miljöarbete som är strategiskt, planerande och förebyggande men som inte innebär myndighetsarbete.

Förslag till miljöstrategiska insatser kan komma från olika håll, från kommunledningar, direktionen, miljöstrategerna eller miljönämnden. Respektive kommuns mål för miljön och hållbar utveckling är viktiga utgångspunkter, liksom de nationella och regionala miljömålen.


 

Sidan uppdaterades 2017-02-09