Färgelanda

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Bayard´s Pizzeria 
- Brister i sophanteringsrutiner
- Brister i rengöring av lokalen
- Avsaknad av lämpliga termometrar för kontroll
- Brister i dokumentation 
- Handtvättfat ej fullt utrustat 
- Brister i ändamålsenlig rutin för återkallande av felaktiga produkter
2017-08-11
Brukskolan Ödeborg 
- Bristande rutiner för andra faror- livsmedlets hållbarhet
2017-05-24
Coop Konsum Högsäter  
- Otillräcklig separering av råvara
- Brist i rengöring av handtvättställ

2015-02-26 
Dagsholm Golf AB 
- Brister personalens skyddskläder 
- Brister i intern spårbarhet
2017-06-15
Dagsholm Hotell 
- Skadedjur kan ta sig in i lokalen  
- Brister i dokumentation temperaturer- varmhållning
- Brister i dokumentation temperaturer- varuleverans
- Brister -personalens skyddskläder
- Bristande rutiner och dokumentation nedkylning

2016-07-28
Dalslands Pizzeria
- Avsaknad av fungerande termometer för kontroll
- Brister i rutin - personalens hygien

2017-12-08
Dalio 
- Brister i rutin - personalens hygien 
- Brister- personalens skyddskläder 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Bristande förebyggande underhåll- skadedjur kan ta sig in i lokalen 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll
2017-08-11
Dyrtorps Gästgivaregård
- Brister i intern spårbarhet
2017-06-01
Elsas syskrin 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-23 
Feffes Spel och Godis 
- Brister i hantering av livsmedel
2017-04-04
Fisk och skaldjursspecialisten
- Plasthandskar- ej godkända för feta livsmedel 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
2016-02-04
Färgelanda bar och gatukök 
- Brister i rengöring av lokalen
2017-09-19
Färgelanda Ridklubb
- Vattenkontroll med avvikelse
2013-10-07
Håvestensgårdens Café 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Brister i rutin- temperaturkontroll
2017-05-24
Håvestensgårdens kök
- Brister i rutiner för mottagningskontroll
- Brister i dokumentation
- Saknar livsmedelsutbildning

2017-08-07
Järbo Friskola 
- Olämplig förvaring av råvaror
Brister i dokumentation- temperaturkontroll
2017-11-27
Lillågården 
- Behov av underhåll
2017-09-19
Lillågårdens avd.  Syrenen 
- Behov av underhåll 
- Brister i sophanteringsrutiner 
- Handtvättfat ej fullt utrustat
2017-09-19
Lillågårdens Centralkök 
- Anmärkning på soprum- soptunna
2017-08-07
Ragnerud Business AB 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Brister i rutin- varmhållning 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Brister- personalens skyddskläder
2017-08-11
Råggärds Hembygdsgård ek förening 
- Dokumentation av vattenkontroll saknas
2016-07-28 
Solgårdens Servicehus
-
Behov av underhåll
2017-11-28
Soläng Gruppbostad 
- Bristande rutiner för mottagningskontroll
- Bristande rutiner för värmebehandling
- Bristande kunskaper i livsmedelshantering

2017-04-25
Stigens Förskola 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Brister i dokumentation
2017-05-24
Stigens Livs
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokal
- Avsaknad av lämplig termometer för kontroll
- Brister i rutin - nedkylning

2015-09-14

172:ans Servicecenter AB
- Olämplig förvaring av livsmedel

2017-10-26

Ödeborgs Förskola
- Brister i förvaring livsmedel

2017-12-08

 

Sidan uppdaterades 2017-12-13