Färgelanda

  Allvarlig avvikelse eller många mindre avvikelser
- Uppföljning sker vid extra offentlig kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Coop Konsum Färgelanda
- Olämplig förvaring av råvaror
- Brister i lagring av förpackningsmaterial
- Brister i rengöring av lokalen
- Anmärkning på temperaturer - varmhållning
- Brister i märkning av livsmedel

2017-10-26

Höjdens förskola
- Behov av underhåll
- Brister i rengöring av lokalen
- Brister i lagring av råvaror
- Brister i dokumentation

2017-10-26

 

Sidan uppdaterades 2017-11-06