Dals Ed

  Någon/ Några avvikelser
   
 - Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
A Jacobsson AB
- Brister i hantering av livsmedel
- Brister personalens skyddskläder
2017-10-19
Café City
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
- Brister i rengöring av lokalen
- Anmärkning på temperaturer kylförvaring
- Anmärkning på temperaturer frysförvaring
- Brister personalens skyddskläder
2017-10-19
COOP Konsum Ed 
- Anmärkning temperatur- kylförvaring
- Brister personaltoalett
- Bristande rutiner för nedkylning
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten

2017-10-19
Eds FF 
- Avsaknad av lämpligt städmaterial
- Anmärkning på temperaturer
- Handtvättfat ej fullt utrustat
- Brister - Personaltoalett

2014-06-10
Gästhuset Tjuren 
- Behov av underhåll
- Olämplig förvaring av livsmedel
- Smutsigt städmaterial
- Brister i rengöringen av lokalen
2017-12-13
Hagaskolans produktionskök
- Behov av underhåll
2107-10-31
Hotell Dalsland resort och konferens
-
Brister i rengöringen av lokalen
2017-12-12
Inger Johansson
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitét
2016-08-09 

Kanyas Restaurang
-
Bristande förebyggande underhåll; skadedjur kan ta sig in i lokalen
- Avsaknad av lämpliga termometrar för kontroll
- Brister i rengöringen av lokalen
- Anmärkning på temperaturer; frysförvaring

2017-12-13
Ungdomsgården i Ed
- Avsaknad av lämpligt städutrymme 
2014-06-10
Utsiktens elevcafé
-
Anmärkning på temperaturer
2017-12-19
Willys Hemma 
- Brister i rengöring av soprum
2016-04-28 
Ängöns Fisk och Delikatessaffär
- Brister i rengöring av lokalen
- Brister i rengöring av beredningsytor

2016-12-29

 

Sidan uppdaterades 2017-12-22