Bengtsfors

  Någon/ Några avvikelser
- Uppföljning sker vid nästa offentliga kontroll

Verksamhet Senaste inspektion
Al Sharaa 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
2017-05-18
Ali Basha 
- Anmärkning på kontroll temperaturer- kylförvaring
2016-08-02
Aloukla Mamoun, matvagn 
- Olämpligt fordon för transport 
- Brister i rutin- varmhållning 
- Brister i dokumentation- varmhållning
2017-09-06
Bageriverksamhet - AME lokalen
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamhet 
- Brister i intern spårbarhet
2017-05-18
Björkhagsgatan Gruppbostaden 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Bristande rutiner för värmebehandling 
- Brister i rengöring av utrustning för vatten
2017-05-11
Björkåsens Korttidsboende 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Avsaknad av rengöringsrutiner 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring
2017-05-11
Brudfjällets Café 
- Avsaknad av städutrymme 
- Vattenkontroll med anmärkning
2017-10-10
Bäckefors IF 
- Brister - personaltoalett
2014-06-02
Bäckängens förskola 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
- Anmärkning på temperaturer- frysförvaring
2017-07-24
Café Strömmen 
- Anmärkning på temperatur -kylförvaring
2016-12-15
Connys Center i Bengtsfors AB 
- Behov av underhåll 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokalen
2017-05-12
Dals Konfektyr 
- Brister i dokumentation, ingredienser och näringsvärde
2017-01-10
Dals Långeds Livs AB (Handlar´n) 
- Behov av underhåll 
- Golvförvaring av livsmedel 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Anmärkning på temperaturer- frysförvaring 
2017-05-18
Dalens Pizzeria 
- Ovidkommande föremål i lokalen
- Handtvättfat ej fullt utrustat
- Brist i information
2017-08-01

Dalslands Camping & Kanotcentral 
- Ovidkommande föremål i livsmedelslokal 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten
- Brister- personaltoalett

2017-07-31
Ekhagaskolan 
-Brister i rengöring av beredningsytor
2014-01-09
Franserudsskolan köket 
- Behov av underhåll 
- Brister i rengöring av lokalen- dokumentation 
- Brister i rengöring av utrustning för vatten 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning
2017-05-12
Färdshuset Facklan 
- Bristande varuskydd 
- Golvförvaring av livsmedel 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning 
- Brister- personalens skyddskläder
2017-07-24
Granåsgården Servicehus - Köket 
- Brister i rutiner
2017-04-18

Hotell Dalia 
- Brister i rengöring av lokalen
- Anmärkning på temperatur - kylförvaring

2017-12-06
ICA Nära (Matpunkten Billingsfors) 
- Behov av underhåll
2017-04-28
ICA Supermarket 
- Behov av underhåll 
- Ovidkommande föremål
- Brister i rengöring av lokalen
2017-11-14
Johni Soukkar Pizzeria AB 
- Brister- personalrum 
- Brister- personaltoalett 
- Vilseledande meny
2017-06-19
JR Pizzeria Adria 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten
2015-03-17
Kicki´s Café 
- Behov av underhåll 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Anmärkning på temperaturer- frysförvaring
2017-07-04
Kicki´s kaffestuga Majberget 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Smutsigt städmaterial 
2017-07-04
Kings Pizzeria 
- Behov av underhåll 
- Vilseledande meny
2017-04-10
Kolaregården 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll
2017-06-19
Konditori & Café Landgången 
- Anmärkning temperatur- kylförvaring
2017-07-07

Konsum Marknad 
- Brister i rengöring av lokalen
- Anmärkning temperatur - varmhållning

- Brister i rutin - varmhållning
- Handtvättfat är ej fullt utrustat
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten

2017-10-19
Konsum Mustadfors 
- Brister i rutin- temperaturkontroll 
- Brister i rutin- personalens hygien 
- Brister i märkning av livsmedel i verksamheten
2017-08-22
La Strada
- Behov av underhåll 
- Otillräcklig separering av varor
2017-11-14
Laxarby IF 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2012-05-15
Livs AB Centrumhuset 
- Brister i rengöring av lokal 
- Brister i rutin - Temperatur

2012-02-16
LSJ Cater AB 
- Olämplig förvaring av varor 
- Bristande varuskydd 
- Brister i hantering av livsmedel 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
2017-06-13
Långevi Idrottsplats 
- Brister i rengöringsrutiner
2014-06-16
Lövåsens Förskola 
- Anmärkning kyltemperatur
2015-02-03
Pensionat Solsidan 
- Avsaknad av personaltoalett
2014-06-16
Restaurang Rosellmagasinet 
- Brister i rengöring av lokalen 
- Anmärkning på temperaturer- varmhållning 
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring 
- Brister i intern spårbarhet 
2017-06-13
Sensus Studieförbund 
- Anmärkning på temperaturer- frysförvaring
2017-09-06
Silverlake Camping & Kanot 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-16
Skåpakiosken 
- Ovidkommande föremål i lokalen
- Anmärkning på temperaturer- kylförvaring

2017-08-15
Torrskogs bygdegård, sommarcafé 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2015-07-16

Utvecklingscentrum
- Brister i rutin
- Brister i personalens arbetskläder

2017-11-14
Årbol Dagcenter 
- Brister i rutiner för mottagningskontroll 
2017-05-18
Ängsöns Fisk & Delikatessaffär 
- Behov av underhåll 
- Brister i hantering av livsmedel
2017-11-14
Ödskölts Sockengille- Alltorps Tingshus 
- Avsaknad av lämpligt städutrymme 
- Otillräcklig kontroll av vattenkvalitet
2017-07-05

 

Sidan uppdaterades 2017-12-22